Sitemizde coğrafya bilimine ait konu ve dokümanlar yer almaktadır. Çeşitli eserlerden derleyip çoğaltıp coğrafya dersi gören öğrencilerimizin ve bu konuya ilgi duyan kişilerin faydalanabilecekleri bir şekle sokmaya çalıştık. Elden geldiğince ilgili bölümlerde yararlanılan kaynakların belirtilmesine özen gösterilmiştir. Bu eserlerin ortaya çıkmasını sağlayan ve coğrafya biliminin gelişmesine katkıda bulunan değerli hocalarımıza, meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Coğrafya TR