Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Ülkeler birleştikçe, bölündükçe ya da isimlerini değiştirdikçe , bundan sonra var olmayan ülkelerin listesi büyüdü. Aşağıdaki listede kapsamlı olmaktan uzaktır, fakat en önemli listelenmeye değer eski ülkeleri içermektedir.

Habeşistan
Etiyopya İmparatorluğu olarak da tanınan Abyssinia, kuzeydoğu Afrika'da bir krallıktı. 20. yüzseneın ilk haftalarında Eritre ve Etiyopya eyaletlerine ayrıldı.

Avusturya-Macaristan
1867'de kurulan bir monarşi olan Avusturya-Macaristan (Avusturya-Macaristan İmparatorluğu olarak da bilinir) sadece Avusturya ve Macaristan'ı değil, aynı vakitte Çek Cumhuriyeti, Polonya, İtalya, Romanya ve Balkanlar'ın birtakım kısımlarını da içeriyordu. İmparatorluk Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda çöktü.

Bengal
Bengal, Güney Asya'da 1338'den 1539'a kadar var olan bağımsız bir krallıktı. Bölge o vakitten beri Bangladeş ve Hindistan eyaletlerine bölünmüş durumda.

Burma
Burma, ismini 1989'da resmi olarak Myanmar olarak değiştirdi. Fakat çoğu ülke hala bu farklılığı tanımadı.

Katalonya
Katalonya, İspanya'nın özerk bir bölgesiydi. 1932'den 1934'e ve 1936'dan 1939'a kadar bağımsız kaldı.

Seylan
Seylan, Hindistan kısenearında tespit edilen bir ada ülkesiydi. 1972'de ismini Sri Lanka olarak değiştirdi.

Korsika
Bu Akdeniz adası, tarihi süresince detaylı uluslar doğrulusunda yönetildi, fakat birkaç kısa bağımsızlık devresi yaşadı. Bugün Korsika, Fransa'nın bir ilidir.

Çekoslovakya
Çekoslovakya, Doğu Avrupa'da bir ülkeydi. 1993 senesinde barışçıl bir şekilde Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı.

Doğu Pakistan
Bu bölge 1947'den 1971'e kadar Pakistan'ın bir eyaletiydi. Artık bağımsız Bangladeş devleti.

Büyük Kolombiya
Gran Colombia, 1819'dan 1830'a kadar şimdi Kolombiya, Panama, Venezuela ve Ekvador'u sahibi olan bir Güney Amerika ülkesiydi. Venezuela ve Ekvador birlikten ayrıldığında Gran Colombia'nın zenginliği sona erdi.

Hawaii
Yüzlerce senelik bir krallık olmasına rağmen, Hawaii 1840'lara kadar bağımsız bir ülke olarak tanınmadı. Ülke 1898'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ilhak edildi.

Yeni Granada
Bu Güney Amerika ülkesi, 1819'dan 1830'a kadar Gran Colombia'nın bir parçasıydı ve 1830'dan 1858'e kadar bağımsız bir ülkeydi. 1858'de ülke, Grenadin Konfederasyonu, sonrasında 1861'de New Granada Birleşik Devletleri, Kolombiya Birleşik Devletleri olarak tanındı. 1863'te ve son olarak 1886'da Kolombiya Cumhuriyeti.

Newfoundland
1907'den 1949'a kadar Newfoundland, Newfoundland'ın kendi kendini yöneten Hakimiyeti olarak zenginliğinı sürdürdü. 1949'da Newfoundland, Kanada'ya eyalet olarak katıldı.

Kuzey Yemen ve Güney Yemen
Yemen, 1967'de Kuzey Yemen (Yemen Arap Cumhuriyeti olarak da bilinir) ve Güney Yemen (Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak da bilinir) olmak üzere iki ülkeye ayrıldı. Fakat 1990'da ikisi entegre bir Yemen meydana getirmek amacıyla tekrardan birleşti.

Osmanlı imparatorluğu
Türk İmparatorluğu olarak da tanınan bu imparatorluk 1299 yıllarında tarih de yerini aldı ve çağdaş Rusya, Türkiye, Macaristan, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun birtakım kısımlarını kapsayacak şekilde 3 kıtada genişledi. Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye'nin bağımsızlığını ilan ettiği 1923'te sona erdi.

İran
Pers İmparatorluğu Akdeniz'den Hindistan'a kadar uzanıyordu. Modern İran 16. yüzseneda kuruldu ve daha sonra İran olarak tanındı.

PRusya
PRusya, 1660'ta bir Dükalık ve ileri yüzseneda bir krallık oldu. En geniş haliyle, çağdaş Almanya'nın kuzey üçte ikisini ve batı Polonya'yı içeriyordu. İkinci Dünya Savaşı esnasında Almanya'nın federal bir birimi olan PRusya, İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda tamamiyle feshedildi.

İskoçya, Galler ve İngiltere
Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda'nın bir parçası olan özerklik konusundaki son ilerlemelere rağmen, hem İskoçya hem de Galler, sonucunda Birleşik Krallık'ı meydana getirmek amacıyla İngiltere ile bir araya getiren bağımsız uluslardı.

Sikkim
Sikkim, 17. yüzsenedan 1975'e kadar bağımsız bir monarşiydi. Şimdi kuzey Hindistan'ın bir parçası.

Güney Vietnam
Güney Vietnam, 1954'ten 1976'ya kadar Kuzey Vietnam'ın anti-komünist muadili olarak zenginliğinı sürdürdü. Artık entegre Vietnam'ın bir parçasıdır.

Tayvan
Tayvan hala var olsa da, her vakit bağımsız bir ülke olarak görülmemektedir . Fakat 1971 senesine kadar Birleşmiş Milletler'de Çin'i temsil etti.

Teksas
Teksas Cumhuriyeti, 1836'da Meksika'dan bağımsızlığını kazandı. 1845'te Amerika Birleşik Devletleri'ne ilhak edilene kadar bağımsız bir ülke olarak zenginliğinı sürdürdü.

Tibet
7. yüzseneda kurulan bir krallık olan Tibet, 1950'de Çin doğrulusunda işgal edildi. O vakitten beri Çin'in Xizang Özerk Bölgesi olarak biliniyor.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)
Onlarca senedir bu ülke dünyanın en kuvvetli komünist ulusuydu. 1991'de 15 yeni ülkeye girdi: Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan.

Birleşik Arap Cumhuriyeti
1958'de komşu olmayan Suriye ve Mısır birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurdular. 1961'de Suriye ittifaktan vazgeçti, fakat Mısır Birleşik Arap Cumhuriyeti ismini on sene daha elinde tuttu.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020