Uluslar Arası saat Dilimleri

Uluslar Arası saat Dilimleri

Coğrafya TR 19 Mayıs 2020

YEREL SAAT
Zaman ölçümü Güneş’in gökyüzündeki hareketine göre ayarlanır. Yerel saat, Dünya üzerindeki herhangi bir yerin Güneş’e göre konumudur. Bir meridyen Güneş’in tam karşısına geldiğinde o meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş ışınları gelebileceği en dik açıyla gelir. Bu sırada yatay bir düzleme dikilecek  çubuğun gölge boyunun en kısa olduğu andır ve o yerin yerel saati 12:00’dir. 
 
Bir meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların yerel saatleri aynıdır, öğle  vakitleri aynı  anda olur. Ancak, Güneş’in doğuş ve batış  saatleri aynı  değildir. Bunun temel nedeni Yer’in eksen eğikliğidir. Eksen eğikliğinden dolayı aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçmez ve meridyenlerle çakışık uzanmaz. Yıl boyunca sürekli kutup noktalarıyla kutup daireleri arasında yer değiştirir. Bu da bir  meridyen üzerindeki bütün noktaların aynı anda aydınlanmaması veya kararmamasına neden olur.

ULUSAL SAAT (ORTAK SAAT)
Çalışma hayatında, yerel saatlerin hepsini kullanmak mümkün değildir. Ticari ve ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması,  haberleşme ve ulaşım  hizmetlerinin hızlı  ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için ulusal saat uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu nedenle her ülkenin kendisine en uygun meridyenin yerel saat, bütün ülke sınırları içerisinde geçerli hale getirmesiyle oluşan saate ulusal saat veya ortak saat denir.
Ancak Rusya Federasyonu, Kanada, Çin, ABD, Brezilya, Hindistan ve Avustralya gibi doğu batı yönünde geniş alan kaplayan ülkeler birden fazla ortak saat kullanmaktadırlar.Çünkü bu    ülkeler doğu         batı  yönünde geniş  alanlara yayıldıklarından, ülke içerisinde ve doğusu ile batısı arasında  büyük  yerel  saat farklılıkları ortaya çıkmaktadır.  Örneğin Rusya 11,  ABD 6 ortak saat kullanmaktadır.
Türkiye 1978 yılına  kadar 2. saat diliminde  yer alan  30° doğu  meridyeninin yerel saatini ortak saati olarak kullanmaktaydı. 1978 yılından sonra gündüz süresinin uzun olduğu yaz aylarında, Güneş enerjisinden daha fazla yararlanarak enerji tasarrufunda bulunmak ileri ve geri saat uygulamasına geçilmiştir.
Kış Saati: Ekimin son haftasından Martın  son haftasına kadar kış saati (geri saat) uygulamasında 2. saat diliminde yer alan 30° D meridyeninin yerel saati ortak saat olarak kullanılır.

Yaz Saati: Martın son haftasından Ekimin son haftasına kadar yaz saati (ileri saat) uygulamasında 3. saat diliminde yer alan 45° D  meridyeninin yerel  saati  ortak  saat olarak kullanılır.   
SAAT DİLİMLERİ
Ülkeler arasında her alanda gelişen ilişkilerde,  saat farklılıklarından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla uluslar arası saat ayarlamalarına  gidilmiştir. Kendi ekseni etrafında bir tam turunu 24 saatte tamamladığı için Dünya, 24 saat dilimine ayrılmıştır. 360 meridyen yayı  olduğuna göre, her saat diliminden 15 meridyen geçmektedir (360:24=15).
 
Buna göre her saat diliminin (veya her 15 meridyenin) merkezindeki boylamın yerel saati esas  alınarak o  saat diliminin ortak saati  olarak kullanılır.  Bu saat diliminin geçtiği her ülke, esas alınan saat ayarı kullanır.  Uluslar arası saat ayarlamaları şöyle yapılmıştır:  

Saat dilimleri her yerde tam olarak meridyenleri takip etmez, siyasi  sınırlara, kıta kenarları veya adaların konumuna göre girinti veya çıkıntı yapabilir.

TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ
Dünyanın doğu yarım küresi ile batı yarım küresi arasındaki bir günlük farktan dolayı 180° meridyeni tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. 

Başlangıç  meridyeninin karşıtı  olan 180° meridyeni hem doğu hem de batı  meridyenidir ve 12. saat dilimi içerisinde yer alır. Yani başlangıç meridyeni ile aralarında 12 saat fark
vardır. Başlangıç       meridyeninden, 180° meridyenine doğu-dan gidilirse 12 saat ileri; batıdan gidilirse 12 saatgeri olur. 180° meridyeninin hem  doğusu ve  hem batısındaki iki noktada saatler aynı ancak günler farklıdır. 180° meridyeni geçilerek, Doğu Yarımküre’den Batı  Yarımküre’ye geçilirse, tarihler  bir gün geri alınır; Batı  Yarımküre’den Doğu Yarımküre’ye geçilirse tarihler bir gün ileri alınır. 
GÜNEŞ’İN GÜN İÇİNDEKİ KONUMU
Ekinoks  tarihlerinde gece gündüz eşitliği yaşanması nedeniyle Güneş 12 saat ufuk düzleminin üzerinde durur.Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki hareketi şu şekilde olur. Güneş yerel saatle 06:00’da doğar 12:00’da tepe noktasına ulaşır ve  saat 18:00’da 
batar.

Uluslar arası Saat Dilimleri
YEREL SAAT HESAPLAMALARI
Verilen iki meridyen arasındaki zaman farkını bulmak için şu şematik formül kullanılır.
•İki merkez arasındaki meridyen farkı  bulunur. Aynı  yarım küredeyseler büyük
değerden küçüğü çıkarılır. Farklı yarım küredeyseler iki değer toplanır.
•Bulunan meridyen farkı yerel saat farkı olan 4’ ile çarpılır.
  
Yukarıdaki şekilde gün içerisinde güneşin hareketini izleyebilirsiniz.Sağ taraftan itibaren birinci konum sabah 06 00 ve devamında sırayla 8-10-12-14-16-ve akşam batış 18:00 olarak yorumlanabilir.

1. Yerel Saat Problemleri: Yerel saat problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.
a. Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.
b. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için, doğuda yerel saat daima ileri, batıda yerel saat daima geridir.
c. Doğudaki bir noktanın yerel saati verilip, batıdaki bir noktanın yerel saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saatinden çıkarılır.
Örnek:  42° D  boylamındaki Siirt’te yerel saat 11:10 iken, 29°  D  boylamındaki İstanbul’da yerel saat kaç olur?
(42-29) X 4  =>  13 X 4 = 52     
11:10 – 00:52 = 10:18 İstanbul’da saat 10:18 olur.
d. Batıdaki bir noktanın yerel saati verilip, doğudaki bir noktanın yerel saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saati ile toplanır.
Örnek: 30° D boylamındaki İzmit’te yerel saat 09:20 iken 44° D boylamındaki Iğdır’da  yerel saat kaçtır?
(44-30) X 4  =>   14 X 4 = 56
09:20 + 00:56 = 10:16  Iğdır’da saat 10:16 olur. 

2.Güneş Problemleri: Güneş problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.
a.Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.
b.Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için,doğuda Güneş erken doğar erkenbatar, batıda Güneş geç doğar geç batar.
c.Doğudaki bir noktada Güneş’in doğuş saati verilip, batıdaki bir  noktada Güneş’in doğuş saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saati ile toplanır.
Örnek:  42° D  boylamındaki Siirt’te 05:30’da doğan Güneş, aynı  enlem ve 29° D  boylamındaki Denizli’de kaçta doğar?
(42-29) X 4 =>  13 X 4 = 52
05:30 + 0:52 = 06:22    Güneş Denizli’de 06:22’de doğar. 
d.Batıdaki bir noktada Güneş’in  doğuş saati verilip, doğudaki bir  noktada Güneş’in doğuş saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saatinden çıkarılır.
Örnek:  33° D  boylamındaki Ankara’da 17:30’da batan aynı  enlem ve 42° D boylamındaki Erzurum’da kaçta batar?
 (42-33) X 4  =>   9 X 4 = 36
17:30 - 00:36 = 16:54  Erzurum’da Güneş 16:54’te batar. 
Not: Güneş’in doğuş  saati verilip batış  saati veya batış  saati verilip doğuş saati istenirse, gündüz uzunluğunu ifade eden ipuçlarının mutlaka bulunması  gereklidir. 
Örneğin, Ekinoks tarihi, 21 Mart, 23 Eylül, Aydınlanma dairesinin Kutup noktalarından geçtiği gün, Güneş ışınlarının Ekvator’a dik düştüğü gün vs.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020