Neden Coğrafya Öğrenmeliyiz ?

Neden Coğrafya Öğrenmeliyiz ?

Coğrafya TR 04 Mart 2022

Bu soruyu yanıtlamadan evvelce Coğrafyanın hususu üstünde durmak gerekmektedir. Coğrafyanın çoğu tarifi bulunmaktadır ve durumuyla hususları da çeşitlidir. Coğrafyanın hususlarından birisi üstünde durmak gerek görülürse, yeryüzüne bağlı hadiseler, insanlar arasındaki temaslar ve bu iki kavramın birbiriyle temaslari coğrafyanın hususudur.
     İnsanlar geçmişten, hem de tarihin ilk zamanlarından beri tabiatyla iç içe yaşamaktadır. Sürekli merak edip sorgulayan insan, tabiatnın kendine verdiği bir nimet bulunduğunu görüp, yaşamını bu yönde devam ettirmiştir. Genellikle tarihin ilk zamanlarında insanlar tabiatnın sunmuş bulunduğu her türlü olanaktan faydalanmışlardır. Yiyeceklerini tabiatdan, barınma greksinimlerini tekrar tabiatdan karşılamışlardır. Doğada meydana gelen hadiseler ile ilgili bilgi sahibi olmak istemişlerdir. Günümüzde her ne kadar coğrafyanın önemi insanlar doğrulusunda tam manasıyla anlaşılamasa da eskiye dönüp bakıldığında coğrafyanın insanlar amacıyla ne kadar lüzumlu bir şey bulunduğu anlaşılmaktadır. Gelelim asıl yanıt arayacağımız soruya! Neden Coğrafya öğrenmeliyiz? 
    İnsanlar hayatlarını sürdürebilmek amacıyla su,yemek, barınma vs... asli greksinimlerinin yanısıra bilgiye de gereksinim duyar. Bu bulgularden bir tanesi de coğrafi bulgulardir. Eğitim yaşamı vakitsince edindiğimiz ya da hayat sürdüğümüz vakit vakitsince öğrendiğimiz coğrafi bulgular bize türlü türlü hususlarda ışık tutar. Bunlardan biraz hususşmak gerek görülürse:
-Coğrafya her şeyden evvelce bizlere etraf bilinci kazandırır.
-Yer, yön bulmada ve tanımada bizlere yardımcı olur.
-Çeşitli haritalardan yararlanmamızı sağlar.
-Yaşadığımız ülkeyi tanıyarak ve bilhassarinden yola çıkarak başka ülkelerle karşılaştırmamızı sağlar.
-Uzay sistemi, dünyamız ve dünya üstünde yer alan her türlü coğrafi hadiseleri bilmemizi ve tanımamızı sağlar.
-Vatan sevgisi kazandırır.
Yukarıda yer alan coğrafyanın bizlere faydaları tabi ki de bu kadarla bitmemektedir ve bu maddeler çoğaltılabilir. Coğrafya öğrenen bir insan yaşamını sürdürdüğü dünyayı tanır, yaşadığı coğrafyayı ve başka coğrafyaları tanır. Dünyada meydana gelen her türlü hadiseler ile ilgili bilgi sahibi olur. Buna göre yaşamını şekillendirir. Genellikle bizim üstünde hayat sürdüğümüz coğrafyayı tanımamız, öğrenmemiz çok önemlidir. Yurdumuz 7 bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerin her biri ortamında çok farklı bilhassar barındırmaktadır. Bu bölgelerin iklimini, yer üstü ve yer altı zenginliklerini, coğrafi bilhassarin meydana getirdiği yaşayış biçimlerini öğrenmek bilhassa vatan sevgisinin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.
   Kısaca özetlemek gerek görülürse Coğrafya öğrenmek geçmişte insan amacıyla önemliydi. Coğrafya öğrenmek ileride de insan amacıyla büyük bir yer teşkil edecektir.
Bir bilim olarak coğrafya, insanın içersinde yaşadığı natural etrafnin bilhassarini, insan-natural etraf etkileşimini ve bu etkileşim neticesi insanın meydana koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceler. Coğrafya yeryüzündeki natural  oluşumları ve bunları belirleyen  husus ve hadiseleri açıklarken Fen Bilimlerinden;  toplumsal, kültürel ve ekonomik husus ve hadiseleri açıklarken Sosyal Bilimlerden yararlanır. Hem de Mustafa Kemal Atatürk: “Ben askeri meseleleri bulunduğu gibi, siyasi meseleleri de haritadan mütalaa ederim” derken bu bilimin önemini vurgulamıştır.
Coğrafya, kişinin yakın etrafsinden hareketle yaşadığı ülke ve dünya ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu amaçla coğrafya derslerinde amacımız; yaşamın içersinden misaller sunarak ve görsel malzemeleri ön planda tutarak öğrencilerimizi izlenim yapan, inceleyen ve sorgulama becerisine sahip ilerleyen ve değişen dünyada insan-mekân temasını kurabilen, vatan ve dünya problemlerine karşı duyarlı, mesuliyet alan, özgüven sahibi etkili etkileşim becerilerine sahip bireyleri topluma kazandırmaktır.
Coğrafya öğretiminin genel amaçları şunlardır:
1.    İnsan – tabiat teması kapsamında coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
2.    Evrene ait asli öğeleri yaşamla ilişkilendirir.
3.    Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
4.    Yakın etrafsinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir.
5.    Ekosistemin işleyişine yönelik mesuliyet bilinci geliştirir.
6.    Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve vakitkliliği amacıyla mekânsal planlamanın önemini kavrar.
7.    Doğal ve beşerî kaynakların tüketiminde “tasarruf bilinci” geliştirir.
8.    Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan etrafsel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası temaslardeki rolünü kavrar.
9.    Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin etrafsel ve küresel temaslar yönünden koordinat bilhassarini kavrayarak sahip bulunduğu potansiyelin bilincine varır.
10.    Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020