Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri ve Tarihçeleri

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri ve Tarihçeleri

Coğrafya TR 21 Mayıs 2014

İnsanların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları faaliyetlerin tümüne EKONOMİ adı verilir.
* Arz talep dengesi İhtiyaç için üretim ve ihtiyaç için tüketim ekonominin temel dayanağıdır.
* İnsanın tarih sahnesine çıktığı ilk günden bu güne kadar çeşitlenen ihtiyaçları ekonomik faaliyetlerinde çeşitlenmesine yol açmıştır.
* İnsanın ihtiyaçlarını karşılama çabasından ortaya çıkan ekonomik faaliyetlerin en ilkel şekli avcılık ve toplayıcılık olmuştur.
* Yerleşik hayatı beraberinde getiren tarım ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesindeki ilk basamak olmuştur.
* Tarımsal üretimdeki artış ticaret faaliyetlerini doğurmuştur.
* Ticaretten elde edilen gelir fazlasını bir yerlerde muhafaza etme isteği bankacılık sektörünü (parayı ilk bulan Lidyalıların ortaya attığı sektör) ortaya çıkarmıştır.
* Başlangıçta kısa mesafelerde yapılan ticaret daha uzaklara taşınmaya başlayınca dönemin Kral Yolu, İpek ve Baharat yolları önem kazanmıştır. Bu dönemlerde ticaretin ana hatları bu yollar olduğundan devletler bu yollara sahip olmak için birbirleriyle savaşmıştır.
* Ticaret yollarında artan mal sevkiyatları bu yollardaki tehlikelerin (hırsızlık-yağma) doğmasına yol açtığından bu yollarda hem karakol hem de konaklama yeri görevini görecek kervansaraylar ve hanlar yapılmıştır.
* Ticaret yolları ile doğunun zenginliğini batıya taşınması batılı devletlerin bu zenginliğin kaynağına ulaşma arzusuna sahip olasına yol açmış, coğrafi keşifler ve beraberindeki Rönesans (bilim-sanat devrimi) hareketleri Sanayi Devrimine ortam hazırlamıştır.
* Sanayi devrimi sanayi faaliyetlerinin doğmasına neden olmuştur. Bu dönemde küçük bir kasaba halindeki yerleşim yerleri büyüyerek büyük bir şehir haline gelmiştir.
* Sanayi tesislerinde artan hammadde ihtiyacı madencilik sektörünün, üretimin tüketiciye ulaştırılma kaygısı ulaşım sektörünün, tüm bu faaliyetlerle zenginleşen insanın ise dinlenme ihtiyacı turizm sektörünün ortaya çıkmasını sağlamıştır.
* Sanayi devrimi ile açılan yeni iş sahaları insanların sanayi bölgelerine göç etmesine yol açmıştır.
* Farklı ekonomik özelliklere sahip bölge insanlarının yaşayışlarında, ilişkilerinde ve sosyokültürel olaylara bakış açılarında farklılıklar görülmeye başlamıştır. Örneğin bir tarım şehri insanları ile turizm şehri insanlarının yaşam biçimleri farklılıklar göstermiştir.

Ruhr Bölgesi

 • Gelişmekte olan bir yerleşim yerinde insanların hayat tarzları kültürleri ve birbirleriyle olan ilişkileri büyük ölçüde değişikliğe uğrayabilir.
 • Ruhr Bölgesi önemli bir madencilik ve sanayi bölgelerinden biri olarak bu tip değişime dünyadan verilebilecek en tipik örnektir.
 • Ruhr Bölgesi Kuzey Fransa’dan başlayıp Belçika, Hannover, Saksonya ve Silezya’ya kadar uzanır.
 • On iki büyük şehir (Ör: Duesseldorf, Essen, Dortmund)ve üç büyük bölgeden oluşur.
 • Avrupa’nın en önemli sanayi bölgelerinden biridir.
 • Almanya’nın en kalabalık nüfuslu bölgesidir.
 • Almanya’nın sanayisinin gelişmesinde Ruhr ve Saar bölgelerinden çıkarılan maden kömürü yataklarının büyük bir etkisi vardır.
 • Demir-çelik- madencilik, makine sanayisi, elektronik sanayi, kimya sanayisi, tekstil ve gıda sanayisi Ruhr bölgesindeki önemli sanayi kollarıdır.
 • Ruhr bölgesinde kömür 13. Yüzyılda kullanılmaya başlamıştır.
 • 18. Yüzyıla kadar maden kömürü çıkarımı tarımla uğraşan çiftçilerin ek gelir elde etmek amaçlı yaptıkları bir işti.
 • Sanayi devrimi ile demir çelik üretiminde kömürden faydalanılmaya başlaması kömür üretimini arttırdı.(1760’ta 61 bin ton iken 1800’de 210 bin tona çıktı)
 • 1849 yılından itibaren kömürün yüksek fırınlarda kullanılmaya başlaması kömürün önemini daha çok arttırmıştır.
 • Bölgede maden kömürü üretimi ve sanayinin gelişmesiyle nüfus artışı ve dağılışı değişti.
 • Günümüzde Ruhr bölgesi geleceği parlak sanayi dallarının bulunduğu bir bölge haline gelmiştir. Avrupa’da çevre teknolojisinin ileri gelen bir merkezi konumundadır.
 • Avrupa’nın yazılım, sigorta, maliye ve fuar merkezi konumundadır.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020