Yarından Sonra

Coğrafya TR May 21, 2014

Yerküremiz oluştuğundan bu yana sürekli bir iklim değişimi içindedir.

Ancak önceki dönemlerde çok uzun bir zaman diliminde gerçekleşen iklim değişiklikleri günümüzde daha hızlı gerçekleşmektedir.

Bu duruma neden olarak;

Nüfusun hızla artması

Doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı

Sanayileşme

Fosil yakıt kullanımındaki artış,

Yeşil alanların tahribi

Teknolojik gelişmeler gibi nedenler gösterilmektedir.

Günümüzde gerçekleşen küresel iklim değişikliğinin en belirgin işareti küresel boyuttaki ısınmadır. Küresel ısınmanın şu sonuçları doğurması beklenmektedir:

Buzulların kapladığı alanın daralması

Tropikal rüzgarlarda artış

Kuraklığın şiddetinin ve süresinin uzaması

Deniz seviyesinin yükselmesi

Okyanusların ısı ve tuzluluk oranlarının değişmesi

Orman yangınlarında artış

Buzullar Eriyecek!

  1. Deniz seviyesi yükselir.
  2. Kıyı çizgisi değişir.
  3. Kıyı çizgisi yükselir.
  4. Buzullardan eriyen tatlı su tuzlu su ile karışır.

Bunun sonucunda;

  • Okyanuslardaki tuzluluk oranı değişir.
  • Okyanuslardaki sıcaklık oranları değişir.
  • Bu durum ekvator ile kutuplar arasındaki seviye ve yoğunluk farkından doğan  akıntıların zayıflamasına yol açar.

5.Soğuk iklim bölgelerinin flora ve faunası olumsuz etkilenir.

6.Soğuk iklim bölgelerindeki topraklar tahıl tarımına uygun hale gelir.

7.Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı alanlar sular altında kalır. (Hollanda, İngiltere, İrlanda, Belçika, Danimarka, ABD’de New York, New Orleans)

8.Buzulların erimesine bağlı olarak bazı karalarda epirojenik yükselmeler ortaya çıkar (İskandinavya)

9.Verimli tarım alanları sular altında kalır.

10.Yaz turizminin temel taşı kumsallar sular altında kalır. (İspanya)

Atmosferdeki Gazların Oranı Değişecek!

Atmosferde yer alan karbondioksit, metan ve diazotmonoksit gibi gazların yere ulaşan ısınların yansıtılması ve atmosferde soğrulması ile dünyadaki ısıyı dengeleme suretiyle dünyayı ılımanlaştırma gibi önemli bir görevi vardır.

Ancak günümüzde fosil yakıt tüketimindeki artış, sanayileşme, orman tahribi ve yangını gibi pek çok beşeri faaliyet bu gazların oranının değişmesine yol açmaktadır.

Canlılar Nasıl Etkilenecek?

Yeryüzündeki canlıların yaşayışını ve dağılışını belirleyen en önemli faktör coğrafi koşullardır.

  • İklim

Bu koşulların değişmesi canlıların göç etmesine, veya ortama uyum sağlamasına

(adaptasyon)  ya da nesillerinin tükenmesine yol açacaktır.

Gerçek Olabilir mi?

Bilim adamlarına göre küresel ısınmanın uzun süre devam etmesi kaynağını

yerin iç kısmından alan süper volkanların oluşmasına yol açacaktır.

En riskli bölgeler ABD (Yellow Stone) ve Endonezya’dır (Toba dağı)

Ancak bu olaylar hiç beklenmedik bir yerde de ortaya çıkabilir.

Bu volkanlar çok geniş alanlarda etkili olarak atmosferin katmanlarını

tıkama yoluyla hava sıcaklığını düşürecek ve gökyüzünü karartacaktır.

Tahrip gücü yüksek olan bu volkanların uzun yıllar sürecek iklim değişimine

yol açacağı düşünülmektedir.

Küresel Isınmadan Etkilenecek Alanlar

Orman:

Ormanların kapladığı alan daralacak, orman yangınları artacaktır.

Bu durum en önemli oksijen kaynağımızı büyük ölçüde tehdit etmektedir.

Su Kaynakları:

Buzulların erimesi ile sel ve taşkınlar artacak, tatlı su kaynaklarımız yok olacaktır.

Yer üstü ve yer altı su seviyeleri değişecek.

İçme, kullanma ve sulama suyu sıkıntısı artacaktır.

Sağlık:

Isınma ve sıcaklıktaki artış, gazların oranındaki değişim çeşitli hastalıklara yol açacaktır.

Sıcaklığın artışı bazı böcek ve sivrisinek türlerini arttırarak hastalıkların artışını tetikleyecektir.

Bitki ve Hayvanlar:

Bitki ve hayvanların dağılış ve yaşayış alanları değişime uğrayacaktır.

İklim koşullarının değişmesi canlıların göç etmesine, veya ortama uyum sağlamasına (adaptasyon) ya da nesillerinin tükenmesine yol açacaktır.

Kutup ve tundra biyomlarında ciddi kayıplar yaşanacaktır.

Aşırı ısınma ancak ılık sularda oluşabilecek mercan kayalıklarını olumsuz etkileyecek bu da denizel ekosistemleri olumsuz etkileyecektir.

İklim değişimi besin zinciri ve enerji akışında ciddi problemlere yol açacaktır.

Tarım:

Sıcaklık artışı tarımsal üretim, çeşitlilik ve verimde ciddi kayıplara yol açacaktır.

Soğuk kuşak bölgeleri tahıl tarımına uygun hale gelecek (Sibirya, Kanada, Alaska) ancak ılıman ve sıcak kuşak bölgeleri tarımsal üretim, çeşitlilik ve verimde kayıp yaşayacaktır.

Ürünlerin yetişme ve olgunlaşma süresinde değişim yaşanacaktır.

Kıyılar:

Buzulların erimesi ile deniz seviyesi ve kıyı çizgisinde yükselme olacaktır.

Tropikal siklonlarda (kasırga, tayfun, hortum, tornado) gelgit ve tsunamiler artacaktır.

Deniz seviyesinin yükselmesi ile bazı alanlar sular altında kalacağından bu durum karasal ekosistemleri, verimli tarım alanlarını, bazı ekonomik faaliyetleri (turizm) olumsuz etkileyecektir.

Bazı adalar ve yükseltisi az olan yerler sular altında kalacaktır.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Nasa Ay'da Su bulundu

Coğrafya TR October 26, 2020

Hangi İlimiz Nesiyle Meşhur?

Coğrafya TR November 11, 2020

CBS Nedir?

Coğrafya TR November 08, 2020

Deprem Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR November 04, 2020

11.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR June 18, 2020

10.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR June 19, 2020

Deprem Anında Zemin Sıvılaşması

Coğrafya TR June 09, 2020

Mühendislik Hatalı Baraj Vajont Barajı

Coğrafya TR May 19, 2020

Süper Hücre Nedir? Nasıl Oluşur?

Coğrafya TR June 23, 2020