Relik (Relikt) Bitki Nedir?

Relik (Relikt) Bitki Nedir?

Coğrafya TR 19 Mayıs 2020

Türkiye’de Relikt bitki çeşitliliği neden fazla? Sorusu geldiğinde diyeceğiz ki Çünkü;
 1- Türkiye’de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesi.
 2- Çok çeşitli toprak tiplerinin görülmesi.
 3- Yer şekilleri ve yükseltinin kısa mesafede çeşitlilik göstermesi.
 4- Jeolojik zamanlar boyunca görülen iklim değişmeleri.
 5- İnsanların etkisi gibi sebepler bu çeşitliliği ortaya koymuştur.

(Relikt Plant): Kalıntı, evvelceden kalma, şu zamana kadar gelme.Paleoklimatik koşullarda yetişerek süregelen bir hal alan, ancak iklim şartlarının değişmesi üstüne bugünkü koşullarda da zorlukla da olsa yaşamını devam ettiren bitki toplulukları ve bunların üyelerine relik bitki diyoruz.

Örneğin, Karadeniz Bölgesinde yer yer kenar kuşağında ve ve ardındaki oluklarda tespit edilen Akdeniz bitki toplulukları, daha evvelce bu bölgeye Akdeniz iklim koşulları egemen iken yerleşmişler; ancak, bugünkü koşulları altında da yetişmelerini sınırlı olarak sürdürme imkanı bulmuşlardır. Güneybatı Anadolu’da Köyceğiz, Marmaris dolaylarında ufak ormanlar meydana getiren Sığla (Günlük) ağacı (Liquidambar Orientalis) de relik bitki özelliği göstermektedir.

Ihlamur Ağacı
Boyları 20-30 m’ye kadar ulaşabilir. Büyüklüğü 5-10 cm arasında değişen yaprakları genelde kalp şeklinde ve çarpık, kenarları dişli ve uzun saplıdır. 
Sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge ve karakteristik bir kokuya sahiptir. Çok geç açan bu çiçekler (Haziran-Temmuz) kurutularak çay gibi içilir.

Kestane Ağacı
Kuzey Anadolu ve Marmara Bölgesi’nde yayılış gösterir. Türkiye’de natural olarak yetişen tek kestane türü olan “Anadolu kestanesi” 30 m boya erişebilen, geniş tepeli bir ağaçtır. Ülkemizde 25.278 hektar koru, 3.614 hektar baltalık kestane ormanı bulunmaktadır.

Gençken düzgün olan beden kabukları yaşça büyüdükçe çatlaklı bir manzara alır. Mızraksı yapraklarının kenarları kaba dişlidir. Çiçekleri mühim bir bal kaynağı olan kestanenin meyvesi de ekonomik değere sahiptir.

Ladin Ağacı

Kuzey yarıkürenin ılıman ve soğuk yerlerinde yayılış gösteren ladinin 40 farklı türü ve bu türlere ait varyete ve formları vardır. Uzaktan bakıldığında göknara benzese de piramide benzer tepesi ve sarkık dalları ile ondan ayırt edilebilir. Boyu 40-50 m’ye kadar ulaşabilir. İğne yaprakları kısa, sivri uçlu ve kesitli dört köşedir. 

Olgunlaşmış kozalağının pulları dağılmaz.

Ülkemizde Doğu Karadeniz dağlarının denize bakan yüksek kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kuran türü Doğu ladinidir (P. Orientalis, Y). Ülkemizde 146.300 hektar saf Ladin ormanı bulunmaktadır.

Kızılağaç Ağacı

Trakya, Marmara çevresi, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de saf ve karışık olarak yayılış gösteren kızılağaç, boyu 20 m’yi aşabilen, esmer kabuklu, nadir dallı bir ağaçtır. Daha çok serin bölgelerde ve nemli dere yataklarının olduğu yerlerde görülür. 

Ülkemizde 66.357 hektar koru, 297 hektar baltalık kızılağaç ormanı bulunmaktadır. Uzunluğu 4-9 cm genişliği 3-7 cm arasında değişen ters yumurta biçimli ve testere dişli yaprakları vardır. Köklerinde tespit edilen, havanın serbest azotunu bağlayan yumrular nedeniyle toprakları azotça zenginleştirir.

Ardıç Ağacı

Sürüngen çalılardan büyük ağaçlara kadar çok detaylı çeşitleri olan ardıç, derhal derhal tüm bölgelerimiz yüksek dağlık kesimlerinde natural yayılış gösterir. 
Bazıları servi gibi pul yapraklara, bazıları da batıcı iğne yapraklara sahiptir.

Göknar Ağacı
40m’ye kadar boylanabilen göknarlar, kendisine özgü formu, beden kabuğu iğne yaprakları ve hem de kokusu ile Çamgiller familyasının başka çeşitlerinden ayırt edilebilir. 

Yapraklarının alt yüzeyinde beyaz çizgiler vardır.Kozalaklar sonbaharda olgunlaşınca pulları dökülür. Ülkemizde 213.652 hektar saf göknar ormanı bulunmaktadır.

Karaçam Ağacı

Bütün kenar bölgelerimizin dağlık kesimlerinde saf ya da karışık ormanlar kurar, hem de stebe kadar sokulur.Ülkemizde 2.527.685 hektar Saf Karaçam Ormanı bulunmaktadır. 

Gövdesinin ve dallarının kalınlığı, gri ve derin çatlaklı kabuğu, iğne yapraklarının koyu yeşil rengi ile başka çam çeşitlerinden ayrılır.30-35 m’ye kadar boylanabilir.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

La Nina Kışı

Coğrafya TR 21 Aralık 2022

Gezegenler

Coğrafya TR 04 Mart 2022

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021