Koordinat Sistemi

Koordinat Sistemi

Coğrafya TR 19 Mayıs 2014

Koordinat Sistemi hayali rehberlerimiz;

Paralel ve Meridyenler

1)    Kuzey kutup ve Güney Kutup noktasından Dünya’yı tam ikiye bölen çember şeklindeki hayali çizgiye ekvator denir.

2)    En büyük paralel dairesi ekvatordur.

3)    Ekvatora 1° ara ile çizilir.

4)    Ekvatorun kuzeyinde 90 tane, ekvatorun güneyinde 90 tane, toplam 180 paralel dairesi vardır.

5)    Ekvatorun kuzeyindeki paralellere kuzey paraleli, güneyindeki paralellere ise güney paraleli denir.

6)    Paraleller birbirlerini asla kesmezler

7)    Ardışık iki paralel arası 111 km’dir. Her yerde eşittir.

8)    Paralellerin uzunlukları, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır.

9)    90° paraleli, nokta halindedir.

Enlem Boylam

Enlemler

Enlem

Bir yerin ekvatora olan uzaklığının derece(°), dakika(‘), saniye (‘’) cinsinden tanımlanmasıdır. (Açısal ifadesidir.) Enlemi, saat gibi düşünmeliyiz. Başlangıç paraleli, ekvatordur.

Meridyenler

Meridyen Kılavuz Çizgiler


     1)    Kuzey kutup noktasından başlayan güney kutup noktasında biten, ekvatoru 90°’lik açıyla kesen yarım yay şeklindeki hayali çizgilere meridyen denir.

      2)    Başlangıç meridyeni  0 olan Greenwich meridyenidir. İngiltere’de Londra’daki kasabadan adını alır.

      3)    Başlangıç meridyenine 1’er derece aralıklarla çizilir.

      4)    Başlangıç meridyenini doğusunda 180 tane, batısında 180 tane, toplam 360 tanedir.

      5)    Paralellerin boyları eşittir.

      6)    Bütün meridyenler kutuplarda birleşir.

      7)    Meridyenler arası mesafe ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır.

      8)    Meridyenler arası mesafe sadece ekvatorda 111 km’dir.

      9)    Ardışık 2 meridyen arası 4 dakikadır.

    10)   Başlangıç meridyeninin doğusundaki meridyenlere, doğu meridyeni, batısındaki meridyenlere; batı meridyeni denir.

Coğrafya Meridyen Etkinlikleri

 

Boylam

Bir yerin başlangıç meridyenine olan uzaklığını derece(°), dakika(‘), saniye(‘’) cinsinden ifadesidir.

Not: Saat örneğidir. Buna saat başları dereceye, arasındaki sayılar dakika ve saniyeyi ifade eder.

PARALEL VE MERİDYENLERLE İLGİLİ ETKİNLİK

COĞRAFİ KONUM 
BİR YERİN DÜNYA ÜZERİNDE Kİ YERİNE COĞRAFİ KONUM DENİR.
özel ve matematik konum diye ikiye ayırılır.

1. MATEMATİK KONUM   Matematik konum:Bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator'a  ve Greenwich 'e göre konumudur.Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri ( paralelleri ) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır

ÖZEL VE MATEMATİK KONUMLA İLGİLİ ETKİNLİK
TÜRKİYE’NİN MATEMATİKSEL KONUMU 
Türkiye Matematik Konumu

2.ÖZEL KONUM:Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.

ÖZEL KONUM ÜLKELERİN; jeopolitik konumunu, iklimini, nüfusun dağılışını,yerleşme şartlarını , ulaşım imkanını, ekonomik faaliyetleri etkiler

TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI:

-    Türkiye Asya, Avrupa ,Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur.

-      Asya -Avrupa arasında bir köprü durumundadır.

-     Stratejik önemi olan boğazlara sahiptir.

-     Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur.

-     Asya Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye'den geçer.

-      Ortalama yükseltisi fazladır ve engebelidir. Bu durum tarım, nüfus, sanayi, ulaşım ve yerleşmeyi etkiler.

-      Türkiye'nin gerçek yüzölçümü 814.578 km2 , izdüşüm yüzölçümü ise 779.452 km2dir. Aradaki fark ülkemizin yüksek ve engebeli olmasından kaynaklanır.

Her Noktada Ayrı Bir Saat: Yerel Saat

Güneş:  Doğuda erken doğar, erken batar. Batıda geç doğar geç batar.

Yerel Saat:  Doğudaki yerel saat batıdan ileridir.

Soru: 10° D.M. Atina’da saat 15:20 ise, 39 D.M Ankara’da yerel saat kaçtır?

29.4=116dk.

       116   60

 60     1                                       1 saat 56 dk.  15:20

                     56                                                     1:56   

                                                           16:76    =   17:16

Soru: 26°D.M. saat 13:10 iken, 60° D.M. saat kaçtır?

34.4=136dk.   =    2 saat 16dk.                                13:10

                                                                                   2:16

                                                                                 15:26

Soru: 39 D.M. Ankara’da yerel saat 11:40 ise, 90 D.M. Taşkent’te saat kaçtır?

51.4=204    =   3saat 24dk                                       11:40

                                                                                   3:24

                                                                                 14:64   =   15:04

Soru: Başlangıç meridyeninde saat  14:20 ise, 90 B.M San Salvador’da saat kaçtır?

90.4=360   =  6 saat                                                 14:20

                                                                                   6:00

                                                                                   8:20

Soru: 110 D.M. Ulanbatur’da saat 16:20 ise, 10 B.M. Lizbon’da saat kaçtır?

120.4=480    =   8 saat                                             16:20

                                                                                   8:00

                                                                                   8:20

Soru: 110 D.M. Ulanbatur’da Güneş 7:20’de doğdu ise, 10 B.M. Lizbon’da saat kaçta doğar?

120.4=480   =  8 saat                                               7:20

                                                                                     8:00

                                                                                   15:20

Soru: 28D.M. Balıkesir’de saat 7:12’de Güneş doğmuş ise, 35 D.M. Adana’da saat kaçta doğar?

35-28=7 meridyen

7.4=28dk                                                                                    7:12

   28

6:44

Eğim Hesaplama

Eğim= Yükseklik . 100 veya 1000 %=Binde %=Yüzde

Yatay Uzaklık

E= 600*1000

= 150%

4000

Soru: Yükseklik farkı 900 m olan A-B noktasıarası yatay uzaklık 150 km olduğuna göre A-B noktası arası eğim binde kaçtır?

Eğim= Yükseklik Farkı . 100 veya 1000

Yatay uz.

E= 900.1000 90 =%6

150000 15

Soru: Ortalama eğimi %5 olan bir yamaç üzerinde iki nokta arasındaki yatay uzunluk 10km ise noktalar arası yükselti farkı kaç m’dir. ?

5= h.100 h=500

10000

Güneşin yerel saate göre konumuna örnek.Dünyamız ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru döndüğünden güneş doğudaki merkezlerde erken doğar erken batar.

Güneşin Doğuşu batışı karşılaştırma

paralel ve meridyenler yerel saat etkinlik çalışması

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020