Dünyanın en tuzlu ve en tuzsuz denizleri vede özellikleri

Dünyanın en tuzlu ve en tuzsuz denizleri vede özellikleri

Coğrafya TR 25 Şubat 2021

Dünyada karalar ve denizlerin dağılışını göz önüne aldığımızda Dünyanın %71'ini sular %29'unu ise karalar oluşturur. Dünya üstündeki suların tuzluluk seviyesi birtakım etmenlere bağlı olarak değişiklikler gösterir. Sulardaki tuzluluk seviyesinı belirleyen en mühim etken buharlaşma vakasıdır. Bölgedeki buharlaşma vakası ne kadar çok ise denizlerdeki tuzluluk seviyesi o kadar artar. Yani buharlaşma vakasında denizleri meydana getiren sular gaz durumuna geçerek atmosferin yüksek kesimlerine doğru yol almaya başlar ancak denizlerdeki tuzlar buharlaşma vakasından etkilemez gaz durumuna geçmezler, buharlaşma vakası neticesinde tuz miktarı azalmaz, ancak su miktarı azalır buna bağlı olarak tuz seviyesi artar. Dünya üstünde buharlaşma vakasının en çok bulunduğu yerler dönence çevreleridir.

Kızıldeniz nerede

Dünya üstünde en tuzlu deniz dediğimizde; Kızıl deniz, yengeç dönencesi üstünde bulunduğu amacıyla dünya üstünde buharlaşma vakasının en etkili bulunduğu denizdir, buna bağlı olarak dünya üstünde tuz seviyesi en çok olan denizdir. Kızıl denizin çok tuzlu olmasının en mühim sebebi aşırı buharlaşma vakasıdır ancak, az miktarda yağış ve denize karışan tatlı ırmak sularının azlığı gibi etkenlerde bu durumun oluşmasında etkilidir. Kızıl denizin tuzluluk seviyesi  %3.1 ile %3.8 arasında değişmektedir. Kuzeyinde Süveyş kanalı, güneyinde Babü'l Mendep boğazı bulunur. Uzunluğu 2 kilometre civarlarındadır. Kızıl denize kıyısı olan ülkeleri Mısır, Arabistan, Sudan, Yemen, Eritire olarak sıralayabiliriz.

En Tuzsuz deniz Baltık Denizi Nerede

Dünya üstünde en tuzsuz deniz dediğimizde; Baltık denizi,  Kuzey yarım kürede Avrupa'nın kuzeyinde tespit edilen bu deniz dünyada tuzluluk seviyesi en az olan denizdir. Tuzluluk seviyesinın az olmasının en asli sebebi buharlaşmanın çok az olmasıdır. Avrupa'nın bir çok nehrinin getirdiği tatlı sularda tuzluluk seviyesinın az olmasını etkileyen etkenlerden biridir. Kış aylarında donan bu denizin üstünde araba bile sürmek mümkündür.  Ortalama tuzluluk seviyesi binde dörttür.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020