Doğal Kaynaklar ve Ekonomi İlişkisi

Doğal Kaynaklar ve Ekonomi İlişkisi

Coğrafya TR 21 Temmuz 2019

Büyük sermaye ve natural kaynaklara sahip ilerlemiş ülkeler, natural kaynaklardan etkin şekilde faydalanma yollarını aramaktadır. Mesela, Rusya Federasyonu’nda varlıklı natural kaynaklar vardır. En mühim yer altı kaynağı petrol, natural gaz ve demirdir. Hem de Sibirya’daki ormanlar ülke amacıyla büyük bir varlıklılik kaynağıdır.

Zengin natural kaynaklara sahip birtakım ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları amacıyla yeteri kadar gelişememişlerdir. Mesela Nijerya Afrika’nın en çok petrol yapan ülkesi olmasına karşın halkın büyük bir kısmının geliri ve hayat standardı çok düşüktür.

Doğal kaynaklar tarafından yoksul fakat sermaye, iş kuvveti ve teknoloji tarafından varlıklı olan ülkeler; dışarıdan ham madde alıp işleyerek açıklarını kapatmaktadır. Mesela, Japonya natural kaynak türü ve rezervi bakımından çok yoksul olmasına karşın yukarıda ifade edilen özelliklerini kullanarak bu alandaki açığını kapatmıştır.

Moğolistan gibi geri kalmış ve natural kaynak tarafından yoksul olan ülkeler ise esasen kıt olan kaynaklarından teknik ve sermaye eksikliği yüzünden etkin bir şekilde faydalanamamaktadır.

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere natural kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişimlerini belirlemede mühim bir faktördür. Ekonomiyi meydana getiren faktörler; tarım, endüstri ve hizmet sektörlerdir. Bu sektörler, natural kaynaklara bağlı olarak kurulur ve gelişir. Dolayısıyla ülke ekonomileri ile natural kaynaklar arasında sıkı bir temas vardır.

Doğal kaynaklara önemini kazandıran asıl faktörler, dünya nüfusunun artışı ve endüstrideki teknik gelişmelerdir. Nüfus artışı piyasa kısmı oluştururken teknik icatlar ve üretimdeki sistem farkılıkları değişik natural kaynaklara yönelme ihtiyacını arttırmıştır. Sınırsız olan insan gereksinimleri sınırlı düzeydeki natural kaynakların işletilmesi ile karşılanmıştır. Doğal kaynaklardaki üretim artışı, dünya endüstri ve ticaretinin gelişmesinde mühim rol oynamıştır.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020