CBS Nedir?

CBS Nedir?

Coğrafya TR 08 Kasım 2020

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi, kullanıcıya sunulması gibi fonksiyonları bütünleştiren bir bilgi sistemidir. Kökünü Coğrafya biliminden alan CBS, çoğu veri tipinin birleşmesinden oluşur. CBS, hayatımızın her alanına giren mekansal konumların analizi ile beraber bilgi katmanları düzenleyerek haritalarda ve 3B sahnelerde görselleştirme yapılmasını sağlar. Bu benzersiz yetenekle CBS, kullanıcıların daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası modellemeler yaparak ve ilişki kurarak kullanıcıya daha derin bir bakış açısı sunar.Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), teknolojinin çoğu dalının bir araya gelerek coğrafi veri yapan kurum ve kuruluşlara, veri üstünde dizayn ve analiz olanağı gerçekleştiren bir yapıdır. Verinin şekillendirilip anlamlı duruma gelmesi ile kurum ve kuruluşlar, coğrafi bilgilerle de bundan sonra stratejik planlarını rahat rahat  yapabilecek duruma gelmektedirler.
Kullanım alanları dediğimizde,ülkemizde CBS işlerinin devlet eliyle Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşuturlması, denetimi ve yürütülmesi hedefiyle 2011 senesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu da devlet olarak işin önemini benimsediğimizi meydana çıkarmıştır.Teknik ebatı ele alındığında;
CBS, teknik olarak aniden çok alana yayılmış şeklidedir.
Haritacılık. (CAD, ArcGIS, ArcMAP,diğer yazılımlar)
Sistem (Harita yayınlarının sunumu, Sunucuların optimizasyonu)
Veritabanı (Oracle, MsSQL,…)
Yazılım (Silverlight, Java Flex, Javascript)
Yani tek başına CBS diye birşey yoktur. CBS uygulamalarının yaşam bulabilmesi amacıyla dayanıklı bir ekibin oluşturulması şarttır.
CBS uygulamalarını şu şeklide sıralayabiliriz:
 Kent Bilgi Sistemi, Orman Bilgi Sistemi, Karayolları Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Lojistik Bilgi Sistemi, İç Emniyet Bilgi Sistemi, Araç İzleme Bilgi Sistemi, Trafik Bilgi Sistemi, Kampüs Bilgi Sistemi, Deprem Bilgi Sistemi, Harita Bilgi Sistemi, vb. şekilde adlandırılırlar.
CBS uygulamalarının kullanım alanlarını da şu şekilde sıralayabiliriz: kaynak yönetimi, varlık yönetimi,alt yapılar (doğalgaz, elektrik, su), kentsel planlama, madencilik, askeri alanlar, trafik ve karayolları, ticaret… şeklinde sıralayabiliriz.
CBS, metinsel bilgiler yerine coğrafi bilgilerler çalışan bir sistemdir. Mesela deprem araştırma merkezleri ölçekler aracılığı ile deprem olan yerlerin koordinatlarını alarak, şu saatte şu koordinatta deprem olmuştur, şeklinde bir liste tutarlar. Bu, kağıt üstünde metinsel bir veridir. CBS yardımıyla bu koordinatlı metinsel bilgiler, harita üstünde de görünür duruma gelektedir. Aynı şekilde doğalgaz, su hatları, yollar gibi stratejik önemdeki bilgiler de tek noktadan yönetilebilir duruma gelmektedir. Mesela bir caddedeki doğalgaz kesintisinden etkilenecek yurttaşların listesi alınıp, bu şahıslara otomatik mail göndererek ya da otomatik arama yaparak haber vermek mümkündür.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020