Atıklardan Korunma Yöntemleri

Atıklardan Korunma Yöntemleri

Coğrafya TR 20 Mayıs 2020

Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?
Hava kirliliğinin en mühim namacıylalerinden olan fosil yakıtlar oldukça az kullanılmalı. Bunun yerine doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji vb. enerjilerin tüketimi yaygınlaştırılmalıdır.

    Karayolu nakliyeciliği yerine trenyolu ve deniz nakliyeciliğina ağırlık verilmelidir.Büyük kentlerde toplu taşıma hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Böylece otomobil egzoslarının namacıyla oılduğu kirlilik azaltılabilir.
    Sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya vermeleri önlenmelidir.
    Yeşil alanlar arttırılmalı, orman yangınları önlenmelidir.
    Ozon tabakasına zarar veren maddeler kullanılmalıdır.

Toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygulanabilecek birtakım şeyler şunlardır;
Verimli tarım topraklarında yerleşim ve endüstri alanları kurulmamalı yeşil alanlar arttırılmalıdır.

    Ev ve endüstri atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır.
    Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında hatalı uygulamalar önlenmelidir.
    Nükleer enerji tüketimi şuurlu şekilde yapılmalıdır.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020