10.Sınıf Coğrafya Konuları

10.Sınıf Coğrafya Konuları

Coğrafya TR 19 Haziran 2020

       10.Sınıf Lise 2 Coğrafya Dersine ait konuların aşağıya bir listesini yaptık amacımız istediğiniz içeriklere kısa konu özetlerine en kısa sürede ulaşabilmeniz faydalanabilmeniz. Aşağıda 10.Sınıf Coğrafya dersi konularından istediğinizin üzerine tıklayarak konuya erişim sağlayabilirsiniz.
       Biliyorsunuz ki 10.Sınıf Coğrafya konuları  Üniversite yerleştirme sınavlarından  TYT Coğrafya müfredat konularını kapsamaktadır.

10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem Konuları

Doğal Sistemler
A. BÖLÜM: DÜNYA’NIN YAPISI VE OLUŞUM SÜRECİ
1- DÜNYA’NIN TEKTONİK OLUŞUMU
Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Değişimi
Yer’in Yapısı
Levha (Tektoniği) Hareketleri
2- JEOLOJİK ZAMANLAR
Jeolojik Zamanlar
Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi
Türkiye’de Tektonik Olaylar
3- İÇ KUVVETLER
İç Kuvvetler
Epirojenez (Kıta Oluşumu)
Orojenez (Dağ Oluşumu)
Volkanizma
Depremler (Seizma)
4- KAYAÇLAR
Kayaçlar ve Yer Şekilleri (Topografya)
Kayaç Döngüsü
5- TÜRKİYE’DE İÇ KUVVETLER
Türkiye’de İç Kuvvetler (Türkiye’nin Tektonik Oluşum Süreci)
Türkiye’de Epirojenez
Türkiye’de Orojenez
Türkiye’de Volkanizma
Türkiye’de Depremler
6- DIŞ KUVVETLER
Dış Kuvvetler
Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Rüzgârların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Kıyılarda Oluşan Yer Şekilleri
Yer Şekillerinin Diğer Oluşum Süreçleri
Kıyı Tipleri
7- TÜRKİYE’DE DIŞ KUVVETLER
Türkiye’de Dış Kuvvetler
Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Karstik Şekiller
Rüzgârların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Türkiye’de Kıyı Tipleri ve Şekilleri
Türkiye’de Erozyon
Türkiye’de Heyelan
8- TÜRKİYE’DE BAŞLICA YÜZEY ŞEKİLLERİ
Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri
Türkiye’nin Dağları
Türkiye’nin Platoları
Türkiye’nin Ovaları
B. BÖLÜM SU KAYNAKLARI
1- DÜNYADA SU KAYNAKLARI

Yeryüzündeki Sular
Okyanuslar ve Denizler
Göller
Akarsular
Yer Altı Suları
2- TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARI
Türkiye’deki Sular ve Bu Suların Kullanımı
Denizlerimiz
Türkiye’nin Gölleri
Türkiye’nin Akarsuları
Türkiye’nin Yer Altı Suları

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem Konuları

C. BÖLÜM: TOPRAKLAR
Yeryüzündeki Toprak Örtüsü
1- DÜNYADA TOPRAKLAR
Toprak Oluşumu ve Toprağın Katmanları Etkileyen Faktörler
Toprakların Sınıflandırılması ve Toprak Türleri
2- TÜRKİYE’DE TOPRAKLAR
Türkiye’de Toprak Örtüsü ve Toprak Türleri
Türkiye’de Toprak Kullanımı
D. BÖLÜM: BİTKİLER
1- DÜNYADA BİTKİLER

Yeryüzündeki Bitki Türlerinin Sınıflandırılması
2- TÜRKİYE’DE BİTKİLER
Türkiye’de Bitki Örtüsü

BEŞERÎ SİSTEMLER

A. BÖLÜM: NÜFUS
1- NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ

Nüfus Sayımları ve Nüfusun Önemi
Nüfusun Özellikleri
2- DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİ
Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
3- DÜNYADA NÜFUSUN DAĞILIŞI
Yeryüzünde Nüfus Dağılışı
Nüfus Yoğunluğu
4- NÜFUS PİRAMİTLERİ
Nüfus Piramitleri
B. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE NÜFUS
1- Türkiye Nüfusunun Tarihsel Gelişimi
2- Türkiye’de Nüfus Dağılışını Etkileyen Doğal ve Beşeri Faktörler
3- Türkiye Nüfusunun Özellikleri
C. BÖLÜM: GÖÇ
1- Dünyadaki Göçler
2- Tarihte Meydana Gelen Büyük Göçler
3- Günümüzde Göçler
4- Türkiye’de Göçler
5- Göçün Mekânsal Etkileri
D. BÖLÜM: EKONOMİK FAALİYETLER
1- Ekonomik Faaliyet Türleri
2- Ekonomik Faaliyet ve Gelişmişlik

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

A. BÖLÜM: ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARI
1- ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE ETKİLERİ

Dünya’da Ulaşım
Kara yolları
Deniz yolu
Demir yolu
Hava yolu
Boru hatları

ÇEVRE VE TOPLUM
A. BÖLÜM: AFETLER
1- AFETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Doğal Afetler ve Dağılışı
Deprem
Volkanizma
Tsunami
Heyelan
Erozyon
Su Baskınları
Çığ
Yıldırım ve Şimşek
Kuraklık
Fırtına ve Kasırga
Orman Yangını
Türkiye’de Doğal Afetler
2- AFETLERİN DAĞILIŞI VE AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI
Afetlerden Korunma

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Gezegenler

Coğrafya TR 04 Mart 2022

Neden Coğrafya Öğrenmeliyiz ?

Coğrafya TR 04 Mart 2022

Bir Kaç Ülkenin Güneş Enerjisi Karnesi

Coğrafya TR 14 Mart 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020

Epirojenez

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Aba

Coğrafya TR 16 Aralık 2020